ข้อมูลทางเภสัชวิทยาของมังคุด ตอนที่ 2

มีรายงานเกี่ยวกับฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาเป็นจำนวนมากของสารกลุ่มแซนโธนจากเปลือกผลมังคุด เช่นฤทธิ์ในการต้านเชื้อแบคทีเรีย ต้านเชื้อรา ต้านเชื้อมาเลเรีย เป็นพิษต่อเซลล์ ต้านฮีสตามีนและซีโรโทนิน ลดการอักเสบและลดการเกิดแผลในทางเดินอาหาร ยับยั้งเอนไซม์ DNA topoisomerase I & II เพิ่มปริมาณเอนไซม์ serum glutamic oxaloacetic transaminase และ serum glutamic pyruvic transaminase กดประสาทส่วนกลางและเพิ่มความดันโลหิต จับกับอนุมูลอิสระและต้านออกซิเดชัน ต้าน cyclooxygenase และ prostaglandin E2 ซึ่งเกี่ยวข้องกับการอักเสบ ต้าน monoamine oxidase และต้านเซลล์มะเร็ง